• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rynek pieniężny jest stałym procesem transformacji ekonomizacji w kapitał, jaki odbywa się za pośrednictwem inwestorów pieniężnych i rzeczowych za pomocą instrumentów walutowych. Inaczej mówiąc rynek pieniężny absorbuje się handlem kapitału, oraz przesunięciem go od inwestorów posiadających go w nadmiarze do tych, którzy go potrzebują. Jednym z typów rynku walutowego jest rynek pieniężny, którego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tu w takim razie lokaty poprzez zastosowanie czeków, weksli, i kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy aniżeli jeden rok i użytkuje się tu instrumenty walutowe, którymi są akcje, obligacje i kredyty długoterminowe – inwestycje to też rozwój, sprawdź Internacjonalizacja MŚP. Są to dwa fundamentalne elementy, bez których nie ma prawo istnieć rynek pieniężny.

Categories: Biznes

Comments are closed.